فن محوری یا آکسیال Archives - ZayaFan

ژوئن 7, 2020

فن محوری یا آکسیال ( دیواری ،کانالی،سقفی )

  فن آکسیال به فنی گفته می‌شود که در آن جریان هوا اساساً موازی محور پروانه‌است. راندمان این گونه فن‌ها حدوداً ۷۰ الی ۸۰ درصد می‌باشد و در برخی طرح‌های مخصوص حتی به ۹۰ درصد نیز می‌رسد  در دپارتمان مهندسی زایافن  این  مقاله جهت معرفی کامل فن های فن محری یا آکسیال تهیه شده  است برای آشنایی کامل با فن محوری این مقاله را مطالعه نمایید.انواع فن‌های محوری با توجه به فریم دستگاه و نوع پروانه به سه دسته تقسیم می‌شوند به : فن پره محوری (Vaneaxial)،فن لوله محوری یا جت فن(Tubeaxial)،فن پروانه ای فن های  ﻣﺤﻮری(Axial fan)

فن محوری یاآکسیال
فن محوری یاآکسیال

انواع فن محوری یاآکسیال

فن پروانه ای

فن پروانه‌ای ساده‌ترین نوع فن محوری می‌باشد که شامل یک پروانه دارای ۳ الی ۶ پره، الکتروموتور و یک قاب می‌باشد. پروانه در این نوع فن‌ها از جنس فلز یا ترکیبات پلاستیک بوده و داخل قاب قرار می‌گیرد. اتصال الکتروموتور در اندازه‌های کوچک و متوسط به صورت مستقیم بوده و در اندازه‌های بزرگتر به صورت تسمه پولی می‌باشد. فن‌های پروانه‌ای برای حجم زیاد هوا و فشار استاتیک کم استفاده می‌شوند و برای غلبه بر سیستم‌هایی با افت فشارهای بیش از ۱۲۵ پاسکال توصیه نمی‌شوند و کاربرد آن‌ها برای سیستم‌های کوچک و ساده از نظر تهویه که فاقد کانال کشی یا دارای کانال‌های کمی‌باشند محدود می‌گردد.

فن محوری یاآکسیال
(فن پروانه ای(آکسیال

فن لوله محوری یا جت فن(Tubeaxial)

فن لوله محوری (هواکش آکسیال کانالی) شبیه فن‌ پروانه‌ای است امابجای قاب، الکتروموتور و پروانه درون محفظه‌ای به شکل استوانه قرار می‌گیرند و پروانه آن چهار الی هشت پره با طراحی آیرودینامیکی یا مسطح دارد. استوانه کارایی هواکش را افزایش می‌دهد و طوری طراحی شده که با نوک پره‌ها فاصله کمی داشته باشد. اتصال الکتروموتور در این نوع فن‌ها می‌تواند به صورت مستقیم یا تسمه پولی باشد به‌طور مثال برای کاربردهای صنعتی جهت تخلیه اسپری رنگ یا تخلیه دود بجهت عدم برخورد هوای آلوده با الکتروموتور و آسیب رسانی به آن از اتصال تسمه پولی استفاده می‌گردد.

 

فن پره محوری (Vaneaxial)

فن پره محوری (جت هواکش) مانند فن‌های لوله محوری بوده اما با این تفاوت که قبل از فن پره‌های راهنما اضافه می‌شوند و همچنین تعداد پره‌های پروانه افزایش می‌یابد. پره‌های راهنما جریان هوا را مستقیم می‌کنند و بازدهی هواکش و قابلیت‌های مربوط به فشار استاتیک را بهبود می‌بخشند. این پره‌ها موجب می‌شوند این هواکش، پربازده‌ترین هواکش محوری باشد. این هواکش‌ها معمولاً در کانال‌ها به جای هواکش‌های سانتریفوژ به کار می‌روند مخصوصاً وقتی که محدودیت فضا وجود دارد. هواکش‌های پره محوری صدای بسیار زیادی تولید می‌کنند. در این نوع فن‌ها اتصال الکتروموتور به پروانه یا به صورت مستقیم بوده یا به صورت کوپلینگی می‌باشد. فن‌های نصب شده در تونل رسالت از این دسته از فن‌ها می‌باشد

اگزاست فن

فن محوری یاآکسیال
اگزاست فن

انواع اگزاست فن اکسیال:

فن آکسیال دیواری

فن دیواری یا پنجره ای ساده‌ترین وپرکاربرد ترین نوع فن محوری می‌باشد که شامل یک پروانه دارای ۳ الی 8 پره ، الکتروموتور و یک قاب وتور محافظ می‌باشد. پروانه فن دیواری  از جنس فلز یا ترکیبات پلاستیکی بوده و داخل قاب قرار می‌گیرد. اتصال الکتروموتور در اندازه‌های کوچک و متوسط به صورت کوبل مستقیم یا دایرکت درایو بوده و در اندازه‌های بزرگتر به صورت تسمه پولی می‌باشد. فن‌های دیواری برای حجم زیاد هوا و فشار استاتیک کم استفاده می‌شوند و برای غلبه بر سیستم‌هایی با افت فشارهای بیش از ۱50 پاسکال توصیه نمی‌شوند و کاربرد آن‌ها برای سیستم‌های کوچک و ساده از نظر تهویه که فاقد کانال کشی یا دارای کانال‌های کمی‌باشند محدود می‌گردد.

فن محوری یاآکسیال
فن آکسیال دیواری

فن  آکسیال کانالی

 فن کانالی (هواکش آکسیال کانالی) شبیه فن‌ پروانه‌ای است امابجای قاب، الکتروموتور و پروانههای فن درون محفظه‌ای به شکل استوانه قرار می‌گیرند و پروانه آن 4 الی 9 پره با طراحی آیرودینامیکی یا مسطح دارد.کانال یا استوانه ای که پروانه داخل ان نصب میشودکارایی هواکش را افزایش می‌دهد و طوری طراحی شده که با نوک پره‌ها فاصله کمی داشته باشد. اتصال الکتروموتور در این نوع فن‌ها می‌تواند به صورت کوبل مستقیم یا تسمه پولی باشد بطور مثال برای کاربردهای صنعتی جهت تخلیه اسپری رنگ یا تخلیه دود به جهت عدم برخورد هوای آلوده با الکتروموتور و آسیب رسانی به آن از اتصال تسمه پولی استفاده می‌گردد.

این هواکش ها قابش به دو شکل استوانه یا قوطی بوده و مطابق نمونه اصل خارجی دارای فلنج استاندارد 4 گوش در دو طرف بدنه می باشد تا به راحتی در تمامی قسمتهای کانال و همچنین در دیوار نصب شود .

فن محوری یاآکسیال
اگزاست فن

فن آکسیال سقفی:

اﺳﺎس ﻃﺮح ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺪل اﺻﻠﯽ  ﻫﻮاﮐﺸﻬﺎي ﻣﺤﻮري ﯾﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژي اﺳﺖ.

فن محوری یاآکسیال
فن آکسیال سقفی
مزایای فن های جریان محوری

  به صرفه بودن و هزینه پایین

وزن کم

اشغال فضای کم

انتخاب هواکش بر اساس چه معیاری باید باشد؟

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮاﮐﺶ

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﻫﻮاﮐﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﯿﻬﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻫﻮاﮐﺶ

ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﻮاﮐﺶ

اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻮاﮐﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺻﻼح ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي آن

 

شرکت زایا فن

شرکت زایا فن کاسپین  با بهره گیری از دانش روز و کارشناسان خلاق، ارائه بهترین راهکار ها در صنعت تهویه و نیز جلب رضایت مشتری را سر لوحه کار خود قرار داده ایم.

.با هدف تسلی مشتریان برای خریدی آگاهانه و انتخابی درست ، در این لینک کلیک نمایید.مقایسه بین  انواع فن های محوری و سانترفیوژی انجام شده است

فن محوری یا آکسیال